Final thesis assignment form – Ing. Patrik Gálik – FME B-STAM den [term 6, year 3]Help


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

CHYBA
Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
*    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 
Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 
Strojnícka fakulta

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Patrik Gálik
Študijný program:
strojárske technológie a materiály
Študijný odbor:
5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:
SjF-13437-9359
ID študenta:
9359
Vedúci práce:
Ing. Alena Brusilová, PhD.
 
 
Názov práce:Kompozitné materiály v automobilovom priemysle
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1. Stavba kompozitných systémov
2. Mechanizmy spevňovania
3. Možnosti použitia kompozitov v automobilovej doprave
4. Prognózy vývoja
 
 
Rozsah práce:
50 strán
  
Dátum zadania:
17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:
09. 06. 2014Ing. Patrik Gálik
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
garant študijného programu