7. 4. 2020  13:22 Zoltán
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Juraj Helbich – FEI I-ME pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Mikroelektronika
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Juraj Helbich
Študijný program:Mikroelektronika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-5400-49985
ID študenta:49985
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Konzultant:Ing. Anton Kuzma
Miesto vypracovania:ÚEF FEI STU a MLC Bratislava
  
Názov práce:Vláknové senzory s Braggovými mriežkami
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Urobte teoretickú analýzu vlastností vláknových senzorov s Braggovými mriežkami, ich konštrukcie a možných aplikácií.
2. Navrhnite systém na výrobu vláknových senzorov s Braggovými mriežkami.
3. Navrhnutý systém zostavte a overte jeho funkčnosť.
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2013Ing. Juraj Helbich
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu