15. 12. 2019  10:58 Ivica
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Marek Trnený – SjF B-ALSM pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Marek Trnený
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5230-42000
ID študenta:42000
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Konzultant:Ing. Rastislav Radoš
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Porovnanie automobilov nižšej strednej triedy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte súčasné automobily nižšej strednej triedy.
2. Vykonajte výpočet mechaniky pohybu vybraných autmobilov.
3. Vyhodnoťte súčasné automobily nižšej strednej triedy.
  
Rozsah práce:30 – 50 strán včítane príloh
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:09. 06. 2014Ing. Marek Trnený
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu