6. 7. 2020  14:37 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Juraj Malinič – FCHPT I-AICHP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Juraj Malinič
Študijný program:
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
Študijný odbor:
kybernetika
Evidenčné číslo:
FCHPT-5414-49748
ID študenta:49748
Vedúci práce:Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
 
 
Názov práce:Internetový modul pre modelovanie a simuláciu procesov
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je upraviť a doplniť knižnicu modelov technologických procesov.

Úlohy:
1. Rešerš dostupných riešení virtuálnych laboratórií.
2. Naštudovať jazyky PHP (OOP) a JavaScript (AJAX, jQuery).
3. Naštudovať architektúru MCV.
4. Programovo realizovať moduly v PHP a MySQL.
5. Overiť funkčnosť a vypracovať postup inštalácie.
6. Vypracovať dokumentáciu.
 
 
Rozsah práce:
50
 
 
Dátum zadania:
18. 02. 2013
 
 
Dátum odovzdania:25. 05. 2013Ing. Juraj Malinič
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu