1. 4. 2020  4:22 Hugo
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Anna Jakabová – FCHPT I-BIOTE-MI den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie biochémie a mikrobiológie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Anna Jakabová
Študijný program:biotechnológia
Študijný odbor: biotechnológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5421-58253
ID študenta:58253
Vedúci práce:Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Konzultant:Ing. Veronika Palušková
  
Názov práce:Biochemická a funkčná analýza indolových zlúčenín Trichoderma atroviride
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Trichoderma atroviride je vláknitá huba ktorá je známa svojimi antifungálnymi vlastnosťami ako aj schopnosťami stimulovať imunitný systém rastlín. T. atroviride kolonizuje koreňový systém rastlín, ale naďalej zostáva neobjasnený mechanizmus kolonizácie ako aj stimulácie rastu rastlín a súčasne odolnosti rastlín voči fytopatogénom. Predpokladá sa, že jednou z molekúl by mohla byť kyselina indol-3-octová (IAA), ktorá funguje ako auxín. Cieľom tejto práce je identifikovať indolové zlúčeniny produkované T. atroviride, sledovať vplyv rôznych zdrojov uhlíka alebo dusíka na produkciu IAA, získať expresnú analýzu génov, ktoré kódujú enzýmy dôležité pre tvorbu IAA a sledovať vplyv nízkych a vysokých koncentrácií IAA na morfológiu T. atroviride.
  
Rozsah práce:60-80 strán
  
Literatúra:
  1. Súhrn aktuálnych publikácií riešenej problematiky - rešerš
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:25. 05. 2013Ing. Anna Jakabová
študentka
 
 
 
 
prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
garant študijného programu