Mar 28, 2020   8:01 p.m. Soňa
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Arbet – FEEIT I-API-MSUS den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Arbet
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5384-7948
ID študenta:7948
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav informatiky a matematiky
  
Názov práce:eHealth aplikácie na monitorovanie diabetických pacientov.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Oboznámte sa s príčinami vzniku diabetického ochorenia a spôsobmi jeho liečenia. Naštudujte problematiku monitorovania a analýzy zdravotného stavu pacienta trpiaceho týmto ochorením. Na základe konzultácií s medicínskymi pracovníkmi navrhnite a implementujte vhodné algoritmy na sledovanie a vyhodnocovanie zdravotného stavu pacienta.

Úlohy:

1. Oboznámte sa s problematikou diabetu.
2. Vypracujte analýzu zameranú na aktuálne trendy v sledovaní zdravotného stavu
   pacienta.
3. Navrhnite využitie a vylepšenie existujúcich metód a algoritmov.
4. Navrhnuté metódy a algoritmy odskúšajte na vybranej vzorke pacientov.

Literatúra:
1. Y. Zhao, et. al., "The development of Diabetics-oriented Telemedical Information System", 2011 IEEE International Conference on Information and Automation (ICIA).
2. S. Shea, et. al., "Telemedicine - homecare evaluation of diabetes elderly patients: A coordinated effort between government, industry and academia",
Proceedings. 2000 IEEE EMBS International Conference on Information Technology Applications in Biomedicine, 2000.
  
Dátum zadania:24. 09. 2012
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2013Ing. Peter Arbet
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
garant študijného programu