25. 5. 2020  20:22 Urban
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Peter Arbet – FEI I-API-MSUS den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky
 
    Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Arbet
Študijný program:
aplikovaná informatika
Študijný odbor:
informatika
Evidenčné číslo:FEI-5384-7948
ID študenta:
7948
Vedúci práce:
Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:
Ústav informatiky a matematiky
 
 
Názov práce:eHealth aplikácie na monitorovanie diabetických pacientov.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Oboznámte sa s príčinami vzniku diabetického ochorenia a spôsobmi jeho liečenia. Naštudujte problematiku monitorovania a analýzy zdravotného stavu pacienta trpiaceho týmto ochorením. Na základe konzultácií s medicínskymi pracovníkmi navrhnite a implementujte vhodné algoritmy na sledovanie a vyhodnocovanie zdravotného stavu pacienta.

Úlohy:

1. Oboznámte sa s problematikou diabetu.
2. Vypracujte analýzu zameranú na aktuálne trendy v sledovaní zdravotného stavu
   pacienta.
3. Navrhnite využitie a vylepšenie existujúcich metód a algoritmov.
4. Navrhnuté metódy a algoritmy odskúšajte na vybranej vzorke pacientov.

Literatúra:
1. Y. Zhao, et. al., "The development of Diabetics-oriented Telemedical Information System", 2011 IEEE International Conference on Information and Automation (ICIA).
2. S. Shea, et. al., "Telemedicine - homecare evaluation of diabetes elderly patients: A coordinated effort between government, industry and academia",
Proceedings. 2000 IEEE EMBS International Conference on Information Technology Applications in Biomedicine, 2000.
 
 
Dátum zadania:
24. 09. 2012
  
Dátum odovzdania:
24. 05. 2013Ing. Peter Arbet
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
garant študijného programu