26. 2. 2020  21:21 Viktor
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Lukáš Grinaj – FEI I-EE-ST pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Lukáš Grinaj
Študijný program:Elektroenergetika
Študijný odbor:5.2.9. elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-5388-51393
ID študenta:51393
Vedúci práce:Mgr. Roman Dubnička
Miesto vypracovania:Oddelenie elektroenergetiky
  
Názov práce:Etalóny svetelnotechnických veličín
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Opíšte druhy etalónov na svetelnotechnické merania, normatívne požiadavky na zahorovanie, uskladnenie a manipuláciu s nimi a postupy pri meraní.
2. Vytvorte sadu pracovných etalónov na meranie svetelného toku vo fotometrickom integrátore a overte opakovateľnosť meraní pri použití rôznych zostáv zariadení v svetelnotechnickom laboratóriu.
3. Zmerajte spektrálne činitele prestupu a vytvorte prehľad farebných filtrov v svetelnotechnickom laboratóriu FEI STU.
4. Navrhnite a vytvorte normál jasu pre kontrolu vlastností jasomerov.
  
Dátum zadania:28. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2013Ing. Lukáš Grinaj
študent
 
 
 
 
prof. Ing. František Janíček, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
garant študijného programu