Apr 6, 2020   3:15 p.m. Irena
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Juraj Pristič – FEEIT I-ME den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroniky a fotoniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Juraj Pristič
Študijný program:Mikroelektronika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-5400-22783
ID študenta:22783
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Konzultant:Ing. Jozef Chovan, PhD.
Miesto vypracovania:Medzinárodné laserové centrum
  
Názov práce:Návrh prvkov integrovanej fotoniky
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Oboznámte sa s návrhovým prostredím R-Soft.
2. Navrhnite a odsimulujte vlastnosti 8 kanálového AWG obvodu so vzdialenosťou kanálov 100GHz, s centrálnou vlnovou dĺžkou 1550 nm, vložnými stratami menej ako 3dB, uniformitou lepšou ako 1 dB a susednými presluchmi medzi kanálmi menej ako 30dB pomocou programového balíka R-soft.
3. Z odsimulovaných dát určte zadané parametre v bode 2 a vyhodnoťte ich splnenie podľa zadania.
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2013Ing. Juraj Pristič
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu