27. 1. 2020  15:55 Bohuš
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ondrej Bačík – FCHPT B-CHEMAT den [sem 8, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ondrej Bačík
Študijný program:chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Študijné odbory: chemické inžinierstvo a technológie, chémia
Evidenčné číslo:FCHPT-13569-42432
ID študenta:42432
Vedúci práce:doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Konzultant:Ing. Jana Provazníková
  
Názov práce:Štúdium štruktúry papiera pre účely kriminalistického skúmania dokumentov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2015Ondrej Bačík
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
garant študijného programu