20. 10. 2019  10:35 Vendelín
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Marek Schweigert – ÚM D-PP den [roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
 Ústav manažmentu STU
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Marek Schweigert
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor:5.1.2. priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13584-40025
ID študenta:40025
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
  
Názov práce:Výzvy rozvoja vedomostne založenej spoločnosti pre priestorový rozvoj
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:31. 08. 2011
  
Dátum odovzdania:31. 08. 2014Ing. Marek Schweigert
riešiteľ
 
 
 
 
doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu