12. 7. 2020  2:16 Nina
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Nikola Míková – FCHPT B-AIM den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Nikola Míková
Študijný program:
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Študijné odbory:
5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-61855
ID študenta:61855
Vedúci práce:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
 
 
Názov práce:
Internetová verzia toolboxu PIDDESIGN
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie internetovej verzie úvodnej časti toolboxu PIDDESIGN. PIDDESIGN je softvér pre identifikáciu systémov a návrh PID regulátorov v prostredí MATLAB/Simulink. Internetová verzia je založená na nezávislom open-source projekte Web Server, ktorý vytvoril Dirk-Jan Kroon.

Úlohy:
1. Naštudovať toolbox PIDDESIGN.
2. Programovo realizovať internetovú verziu úvodnej časti toolboxu.
3. Overte správnosť internetovej verzie toolboxu podľa verzie v MATLABe.
  
Rozsah práce:30
  
Literatúra:
  1. KOZÁK, Š. -- KAJAN, S. MATLAB - Simulink I. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 125 s. ISBN 80-227-1213-2.
  2. KOZÁK, Š. MATLAB - Simulink 2. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 141 s. ISBN 80-227-1235-3.
  3. HOGAN, B P. HTML5 a CSS3: Výukový kurz webového vývojáře. Brno : Computer Press, 2011. 272 s. ISBN 978-80-251-3576-1.
  4. DRUSKA, P. CSS a XHTML tvorba dokonalých webových stránek krok za krokem. Praha : Grada Publishing, 2006. 200 s. ISBN 80-247-1382-9.
  5. MARGORÍN, M. JQuery bez předchozích znalostí: Průvodce pro samouky. Brno : Computer Press, 2011. 253 s. ISBN 978-80-251-3379-8.
  
Dátum zadania:
17. 02. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
24. 05. 2014Ing. Nikola Míková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu