20. 10. 2020  2:35 Vendelín
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Anita Véghová – ÚM I-PP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Institute of Management of STU
 
Ústav manažmentu STU
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Anita Véghová
Študijný program:
priestorové plánovanie
Študijný odbor:
5.1.2. priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:
ÚM-13581-58987
ID študenta:
58987
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Konzultant:Mgr. Jaššo, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava
 
 
Názov práce:
Syntax v urbánnom priestore - modelové riešenie Štúrovo/Ostrihom
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1. Úvod (max.1A4)
2. Zhodnotenie teoretických východísk pre inovatívne aplikácie teórie priestorového syntaxu (cca 20 A4)
3. Definovanie základných otázok a určenie cieľov práce (obrazová a textová časť, grafické schémy)
4. Syntax v urbánnom priestore - modelové riešenie konceptu skvalitnenia prietorovej kvality vo verejných priestoroch na úrovni súmestia Štúrovo/Ostrihom (textová a obrazová časť cca 30xA4)
5. Grafická časť práce – riešenie modelového územia (Mierka 1:10000, 1:5000 a nižšie)
6. Vyhodnotenie prínosov práce pre rozvoj poznania a prax priestorového rozvoja
7. Diskusia (limity platnosti záverov, neistoty vyplývajúce z obmedzení informácií na vstupoch, limity času a pod.)
8. Zoznam literatúry
Práca sa odovzdáva podľa zverejnených pokynov v zviazanej tlačenej a elektronickej forme na CD a vložením do AIS.
 
 
Rozsah práce:Textová a grafická časť podľa špecifikácie zadania
 
 
Dátum zadania:
18. 02. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
07. 05. 2013Ing. Anita Véghová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu