17. 10. 2019  14:59 Hedviga
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Anita Véghová – ÚM I-PP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Institute of Management of STU
 Ústav manažmentu STU
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Anita Véghová
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13581-58987
ID študenta:58987
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Konzultant:Mgr. Jaššo, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Syntax v urbánnom priestore - modelové riešenie Štúrovo/Ostrihom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Úvod (max.1A4)
2. Zhodnotenie teoretických východísk pre inovatívne aplikácie teórie priestorového syntaxu (cca 20 A4)
3. Definovanie základných otázok a určenie cieľov práce (obrazová a textová časť, grafické schémy)
4. Syntax v urbánnom priestore - modelové riešenie konceptu skvalitnenia prietorovej kvality vo verejných priestoroch na úrovni súmestia Štúrovo/Ostrihom (textová a obrazová časť cca 30xA4)
5. Grafická časť práce – riešenie modelového územia (Mierka 1:10000, 1:5000 a nižšie)
6. Vyhodnotenie prínosov práce pre rozvoj poznania a prax priestorového rozvoja
7. Diskusia (limity platnosti záverov, neistoty vyplývajúce z obmedzení informácií na vstupoch, limity času a pod.)
8. Zoznam literatúry
Práca sa odovzdáva podľa zverejnených pokynov v zviazanej tlačenej a elektronickej forme na CD a vložením do AIS.
  
Rozsah práce:Textová a grafická časť podľa špecifikácie zadania
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2013Ing. Anita Véghová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu