7. 4. 2020  15:43 Zoltán
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Lenka Kudrnová – SvF I-KKP pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky
     Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav záhradnej a krajinnej architektúry
 Stavebná fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lenka Korbeľová
Študijný program:krajinárstvo a krajinné plánovanie
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:SvF-14610-58876
ID študenta:58876
Vedúci práce:Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Konzultant:Ing. Katarína Gécová, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Nábrežie Dunaja v Bratislave - pravobrežná časť nábrežia v kontakte s Pečnianskym lesom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Urbanisticko – krajinárske a architektonické riešenie pravobrežnej časti nábrežia Dunaja v kontakte s Pečnianskym lesom. Skĺbenie požiadaviek na ochranu prírody a rekreácie v prírodnom prostredí.

A. Textová časť
v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR

B. Grafická časť
1. Širšie vzťahy M 1:25000-10000-5000
2. Komplexný návrh riešenia M 1:5000-2000-1000
3. Schémy návrhu (funkčno-prevádzkové riešenie, kompozičné riešenie)
4. Návrh vegetačnej skladby
5 Krajinársko-architektonické detaily M 1:500-100-50
6. Priestorové zobrazenie návrhu - celok, detail
7. Model alebo vizualizácia
8. Doplnky - koncepčné škice, fotodokumentácia

C. Prílohy
1. Portfólio
2. Poster
3. CD - elektronická prezentácia CD
 
  
Rozsah práce:Textová a grafická časť
  
Literatúra:
  1. Astrid Zimmermann (ed.): Constructing Landscape, Materials, Techniques, Structural Components. Birkhauser Verlag AG, Basel-Boston-Berlin, 2009, ISBN 978-7643-8600-9 (Softcover)
  2. Christhop Hölzer, Tobias Hundt, Carolin Lüke, Oliver G.Hamm: Riverscape. Designing Urban Embankments. Montag Stihung Urbane Räume Regionale 2010 (Eds.), Birkhäuser Verlag AG, Basel-Boston-Berlin, 2008, ISBN 978-3-7643-8829-4
  3. Virginia McLeod: Detail in Conterporary Landscape Architecture. Laurence King Publishing Ltd, London, 2008, ISBN-13978 1 85669 498 8
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2013Ing. Lenka Kudrnová
študentka
 
 
 
 
Ing. Tamara Reháčková, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
garant študijného programu