May 29, 2020   6:59 p.m. Vilma
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Zuzana Cúciková, PhD. – FCE D-TS4 ext [year 1]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 
Stavebná fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Ing. Zuzana Cúciková
Študijný program:
technológia stavieb
Študijný odbor:
stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-10931-22620
ID študenta:22620
Vedúci práce:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
  
Názov práce:
 Údržba green buildings aplikáciou metódy facility managementu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Dátum zadania:
07. 09. 2011
 
 
Dátum odovzdania:07. 09. 2016Ing. Zuzana Cúciková
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu