31. 10. 2020  23:38 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Tamara Joneková – FAD I-ARCH den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 Fakulta architektúry a dizajnu
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Tamara Joneková
Študijný program:
architektúra
Študijný odbor:
5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FAD-5467-49816
ID študenta:
49816
Vedúci práce:
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Konzultant:
Doc.Ing. L. Adamča,PhD., Ing. D. Lavrinčíková, PhD., Doc.PhDr.M. Kvasnicová, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava
 
 
Názov práce:
Kaštieľ Gbeľany - pamiatková obnova pre účely hotela
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Sprievodná správa, Širšie vzťahy M 1:2000, 1: 1000 areál
Problémový výkres, Ideové riešenie obnovy objektu
Návrh obnovy objektu v rozsahu AŠ M 1:250
Stavebné úpravy M 1:250
Vybrané detaily riešenia M 1:50, M 1:20
Priestorové zobrazenia
Pracovný fyzický model objektu M 1:250
Poster 70x100 cm v anglickom a v slovenskom jazyku
  
Rozsah práce:
Architektonická štúdia s prehĺbením vybraných častí - 2x portfólio A3, 2x CD, 2x poster
  
Dátum zadania:01. 03. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
16. 05. 2013Ing. arch. Tamara Joneková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu