7. 4. 2020  16:06 Zoltán
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Matej Kollár – FA I-ARCH pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry občianskych budov
 Fakulta architektúry
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Matej Kollár
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-48941
ID študenta:48941
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
  
Názov práce:Polyfunkčný mestský dom, Zimný prístav, Bratislava
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Objekt diplomovej práce je situovaný na nároží ulíc Košická a Prístavná. Nachádza sa v exponovanej polohe, kde tvorí vstupnú bránu do novonavrhovanej urbanistickej štruktúry v kontakte s existujúcou mestskou zástavbou.
  
Dátum zadania:19. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2013Ing. arch. Matej Kollár
študent
 
 
 
 
Ing. arch. Štefan Polakovič
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu