18. 1. 2020  3:37 Bohdana
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Peter Chvála – SjF I-AISP pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Chvála
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-5226-49277
ID študenta:49277
Vedúci práce:prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Konzultant:Ing. Pavol Krasňanský
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  
Názov práce:Návrh programového vybavenia pre simuláciu robotického ramena SCHUNK
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vytvorenie modelu robotického ramena SCHUNK v prostredí Matlab / Simulink / SimMechanics.
2. Návrh riešenia základných kinematických úloh robotického ramena SCHUNK v prostredí Matlab.
3. Vytvorenie grafického užívateľského rozhrania (GUI) pre prácu s robotickým ramenom SCHUNK v prostredí Matlab.
  
Rozsah práce:60 - 80 strán
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. Peter Chvála
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
garant študijného programu