17. 2. 2020  14:46 Miloslava
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Peter Chvála – SjF I-AISP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Chvála
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-5226-49277
ID študenta:49277
Vedúci práce:prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Konzultant:Ing. Pavol Krasňanský
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  
Názov práce:Návrh programového vybavenia pre simuláciu robotického ramena SCHUNK
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vytvorenie modelu robotického ramena SCHUNK v prostredí Matlab / Simulink / SimMechanics.
2. Návrh riešenia základných kinematických úloh robotického ramena SCHUNK v prostredí Matlab.
3. Vytvorenie grafického užívateľského rozhrania (GUI) pre prácu s robotickým ramenom SCHUNK v prostredí Matlab.
  
Rozsah práce:60 - 80 strán
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. Peter Chvála
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
garant študijného programu