Feb 16, 2020   10:31 p.m. Ida, Liana
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Dominika Michalcová – FME I-STAM comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Dominika Michalcová
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-5254-49799
ID študenta:49799
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav technológií a materiálov (SjF)
  
Názov práce:Spájanie ocele 304L s PMMA použitím laserového lúča.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Možnosti výroby spojov medzi plastom a kovom.
2. Ohrev laserovým lúčom: princíp, parametre.
3. Výroby spojov medzi oceľovým plechom typu 304L a PMMA s ohrevom laserovým lúčom pri rôznej úprave povrchu spájaných dielcov.
4. Zhodnotenie vlastností získaných vzoriek spojov.
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. Dominika Michalcová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
garant študijného programu