2. 4. 2020  1:45 Zita
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Dominika Michalcová – SjF I-STAM komb [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Dominika Michalcová
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-5254-49799
ID študenta:49799
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav technológií a materiálov (SjF)
  
Názov práce:Spájanie ocele 304L s PMMA použitím laserového lúča.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Možnosti výroby spojov medzi plastom a kovom.
2. Ohrev laserovým lúčom: princíp, parametre.
3. Výroby spojov medzi oceľovým plechom typu 304L a PMMA s ohrevom laserovým lúčom pri rôznej úprave povrchu spájaných dielcov.
4. Zhodnotenie vlastností získaných vzoriek spojov.
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. Dominika Michalcová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
garant študijného programu