29. 10. 2020  23:47 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Radoslav Olach – SjF B-VSMK den [sem 4, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 
Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Radoslav Olach
Študijný program:
výrobné systémy a manažérstvo kvality
Študijné odbory:5.2.50. výrobná technika, 5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:
SjF-13439-62605
ID študenta:
62605
Vedúci práce:
Ing. Lucia Ploskuňáková
Miesto vypracovania:
ÚSETM
 
 
Názov práce:
Výroba tvarových súčiastok
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1, Charakteristika sústruženia a nástrojov pre sústruženie
2, Porovnanie výroby tvarovej súčiastky sadou nástrojov a tvarovým nástrojom
3, Korekcia tvarového sústružníckeho noža
 
 
Rozsah práce:
30-50
 
 
Dátum zadania:
18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. Radoslav Olach
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu