10. 12. 2019  1:28 Radúz
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Rudolf Bestvina – MTF I-PPN komb [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Rudolf Bestvina
Študijný program:počítačová podpora návrhu a výroby
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5288-66395
ID študenta:66395
Vedúci práce:Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Miesto vypracovania:Pernoud Mold CE, s.r.o. Pezinok
  
Názov práce:Úprava vstrekovacej formy v podmienkach Pernoud Mold CE, s.r.o.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1 Literárny prehľad danej problematiky
2 Opis formy a vyrábaných komponentov
3 Návrh úpravy formy
4 Realizácia úpravy formy
5 Zhodnotenie
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:02. 05. 2014Ing. Rudolf Bestvina
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu