5. 4. 2020  6:45 Miroslava
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Mário Hodas – FEI I-ROB pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     garant študijného programu
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Mário Hodas
Študijný program:Robotika
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:FEI-5406-56067
ID študenta:56067
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
  
Názov práce:Inteligentný rýchlostný servopohon so SMPM
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:V diplomovej práci navrhnite rýchlostný inteligentný servopohon so SMPM typu T56.SR.0,5 s využitím dostupného meniča UNIDRIVE SP 1401 s riadením pomocou PC a vyhodnotením presnosti riadenia rýchlosti.
Úlohy:
1. Naštudovať literatúru k danej problematike z hľadiska súčasného stavu a vykonať analýzu vlastností SMPM a analýzu problematiky návrhu inteligentných pohybových systémov.
2. Návrh štruktúry rýchlostného servosystému s využitím zadaných technických prostriedkov.
3. Syntéza regulátorov rýchlosti pre vybrané štruktúry.
4. Overiť správnosť návrhu modelovaním a testovaním na reálnom rýchlostnom servopohone.
5. Spracovať technickú dokumentáciu a návod na používanie.
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2014Ing. Mário Hodas
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska