2. 6. 2020  9:31 Xénia
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Miroslav Oršula – FEI B-API pres [sem 8, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky
 
    Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Miroslav Oršula
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor:
informatika
Evidenčné číslo:
FEI-5382-11995
ID študenta:
11995
Vedúci práce:
Ing. Fedor Lehocki
 
 
Názov práce:
Mobilné aplikácie v biomedicínskom inžinierstve
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Rozsah práce:
40
 
 
Dátum zadania:
24. 09. 2007
 
 
Dátum odovzdania:
13. 06. 2008Bc. Miroslav Oršula
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
garant študijného programu