Apr 6, 2020   3:16 p.m. Irena
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Miroslav Oršula – FEEIT B-API den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Miroslav Oršula
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-11995
ID študenta:11995
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki
  
Názov práce:Mobilné aplikácie v biomedicínskom inžinierstve
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:24. 09. 2007
  
Dátum odovzdania:13. 06. 2008Bc. Miroslav Oršula
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
garant študijného programu