24. 2. 2020  1:42 Matej
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Tamás Balogh – SvF B-IKD pres [sem 10, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra kovových a drevených konštrukcií
 Stavebná fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Tamás Balogh
Študijný program:inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5336-55591
ID študenta:55591
Vedúci práce:doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
  
Názov práce:Návrh tenisovej haly s oceľovou nosnou konštrukciou
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úlohou práce je praktický návrh nosnej konštrukcie tenisovej haly. Práca má obsahovať statický výpočet a návrh nosných prvkov, stužidiel, spojov a kotvenia. Súčasťou práce bude aj výkresová dokumentácia.
  
Literatúra:
  1. Odborné články v časopisoch a zborníkoch
  2. Zahraničné a domáce knižné publikácie
  3. Základná študijná literatúra z oblasti ocel’ových konštrukcií
  
Dátum zadania:09. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2017Tamás Balogh
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
garant študijného programu