Feb 17, 2020   10:57 p.m. Miloslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Patrik Rzavský – FEEIT I-EE-VREE den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Patrik Rzavský
Študijný program:Elektroenergetika
Študijný odbor:5.2.9. elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-5388-56014
ID študenta:56014
Vedúci práce:prof. Ing. František Janíček, PhD.
Miesto vypracovania:Oddelenie elektroenergetiky
  
Názov práce:Vytvorenie laboratórneho stendu pre prúdové a napäťové digitálne ochrany
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Opíšte algoritmy chránenia digitálnych prúdových a napäťových ochrán pre rôzne typy poruchy.
2. Vytvorte vhodné kritériá chránenia prúdovými a napäťovými ochranami pre všetky typy elektrických zariadení.
3. Navrhnite laboratórny stend na overovanie prúdových a napäťových ochrán.
4. Vytvorte učebný text pre uvedené merania.
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2014Ing. Patrik Rzavský
študent
 
 
 
 
prof. Ing. František Janíček, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
garant študijného programu