10. 7. 2020  8:58 Amália
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Marek Vozárik – FEI I-EE-VREE pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky
 
    Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Marek Vozárik
Študijný program:
Elektroenergetika
Študijný odbor:
5.2.9. elektrotechnika
Evidenčné číslo:
FEI-5388-64909
ID študenta:
64909
Vedúci práce:
Mgr. Miroslava Farkas Smitková, PhD.
Miesto vypracovania:
Oddelenie elektroenergetiky
 
 
Názov práce:
Akumulácia elektrickej energie
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1. Opíšte jednotlivé typy akumulácie elektrickej energie
2. Analyzujte možnosti využitia jednotlivých typov akumulácie v budúcnosti
3. Opíšte a analyzujte možnosti akumulačného systému založeného na vodíku ako nosiči energie
4. Spracujte SWOT analýzu jednotlivých typov akumulácie
  
Rozsah práce:
max. 80 strán
 
 
Dátum zadania:
17. 02. 2014
 
 
Dátum odovzdania:23. 05. 2014Ing. Marek Vozárik
študent
 
 
 
 
prof. Ing. František Janíček, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
garant študijného programu