25. 5. 2020  11:23 Urban
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Miroslav Krištof – MTF I-IBE komb [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav integrovanej bezpečnosti
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Miroslav Krištof
Študijný program:
integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor:
bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:MTF-13551-44702
ID študenta:
44702
Vedúci práce:
Ing. Anna Michalíková, CSc.
Miesto vypracovania:
UIBE MTF STU so sídlom v Trnave
 
 
Názov práce:
Metódy získavania vzácnych kovov z elektronického odpadu
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Úvod
1. Charakteristika elektronického odpadu, legislatívna úprava
2. Metódy získavania vzácnych kovov z odpadov
3. Zhodnotenie vybranej metódy, riziká a ekonomické aspekty
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
 
 
Dátum zadania:
15. 02. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
01. 05. 2016Ing. Miroslav Krištof
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
garant študijného programu