7. 4. 2020  13:09 Zoltán
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Matej Slezák – FA B-D den [sem 6, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dizajnu
 Fakulta architektúry
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Matej Slezák
Študijný program:dizajn
Študijný odbor: umenie
Evidenčné číslo:FA-104282-77124
ID študenta:77124
Vedúci práce:doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Miesto vypracovania:Ústav dizajnu
  
Názov práce:Dizajn drviče plastových fliaš a podobného plastového materiálu pre krajiny tretieho sveta
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Navrhnite drvič plastových fliaš a obdobného plastového materiálu, koncipovaný tak, aby umožňoval pohon bez pripojenia sa na elektrickú sieť. Uprednostnite ovládanie na ručný pohon pre jednu až dve osoby. Na praktickosť dizajnu nazerajte primárne v kontexte jeho použitia v krajinách tretieho sveta, avšak rovnako komplexne s presahmi vo všeobecnosti tam, kde je ťažšie prístupné napojenie sa na zdroje elektrickej energie.
  
Rozsah práce:Model M 1:1, 2 ks poster 70 cm x 100 cm, teoretická časť, archivne CD, archivny list
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:29. 05. 2018Bc. Matej Slezák
študent
 
 
 
 
prof. akad. soch. Peter Paliatka
vedúci pracoviska
 prof. akad. soch. Peter Paliatka
garant študijného programu