Oct 21, 2019   7:25 p.m. Uršuľa
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jana Jacková, PhD. – MTF D-DTP ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Jana Jacková
Študijný program:didaktika technických profesijných predmetov
Študijný odbor:1.1.10. odborová didaktika
Evidenčné číslo:MTF-10901-41743
ID študenta:41743
Vedúci práce:prof. Ing. PhDr. Ivan Turek, PhD.
  
Názov práce:Efektívnosť vyučovania predmetu Základy informatiky v systéme dokonalého osvojenia učiva
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:01. 03. 2010
  
Dátum odovzdania:30. 06. 2012Ing. Jana Jacková
riešiteľka
 
 
 
 
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
garant študijného programu