19. 2. 2020  2:30 Vlasta
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jana Jacková, PhD. – MTF D-DTP ext [roč 5]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Jana Jacková
Študijný program:didaktika technických profesijných predmetov
Študijný odbor:1.1.10. odborová didaktika
Evidenčné číslo:MTF-10901-41743
ID študenta:41743
Vedúci práce:prof. Ing. PhDr. Ivan Turek, PhD.
  
Názov práce:Efektívnosť vyučovania predmetu Základy informatiky v systéme dokonalého osvojenia učiva
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:01. 03. 2010
  
Dátum odovzdania:30. 06. 2012Ing. Jana Jacková
riešiteľka
 
 
 
 
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
garant študijného programu