7. 4. 2020  1:04 Zoltán
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jana Lovíšková, PhD. – MTF D-PMA ext [roč 5]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Jana Lovíšková
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-10905-3681
ID študenta:3681
Vedúci práce:prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
  
Názov práce:Návrh využitia predikčných metód finančno-ekonomickej analýzy ako nśtroj manažérstva podnikových financií
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:01. 03. 2010
  
Dátum odovzdania:30. 09. 2010Ing. Jana Lovíšková
riešiteľka
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu