9. 4. 2020  16:34 Milena
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Roman Varga – FEI B-API pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky
     Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Roman Varga
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-50867
ID študenta:50867
Vedúci práce:Ing. Martin Foltin, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
  
Názov práce:Vývoj webaplikácií
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Aplikácie bežiace na webe si získavajú stále väčšiu popularitu. Pripojenie na internet sa považuje za bežnú vec a tak si používateľ môže kdekoľvek s akýmkoľvek operačným systémom spúšťať určité programy. Cieľom tejto práce je nahliadnuť do technológií určených pre vývoj takýchto aplikácií. Záverom projektu by mala byť samostatne bežiaca webová aplikácia.
Úlohy
1.Vytvoriť webstránku projektu, kde budú dostupné priebežné informácie o riešení projektu
2.Spraviť prehľad dostupných technológií pre vývoj webových aplikácií (sústrediť sa na AJAX, JavaFX)
3.Na základe prehľadu zvoliť jednu a tej sa podrobne venovať
4.Pomocou zvoleného programovacieho nástroja vytvoriť samostatný produkt bežiaci na serveri ako webová aplikácia dostupná pre vzdialeného klienta
5.Podrobne zdokumentovať dosiahnuté výsledky a informovať o nich prostredníctvom internetu
  
Dátum zadania:21. 09. 2009
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2010Ing. Roman Varga
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu