Jun 5, 2020   6:33 a.m. Laura
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Gabriel Gálffy – FEEIT I-ROB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Gabriel Gálffy
Študijný program:
Robotika
Študijný odbor:
5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:FEI-5406-16502
ID študenta:
16502
Vedúci práce:Ing. Ladislav Körösi
Miesto vypracovania:
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
  
Názov práce:Riadenie regálového zakladača a komunikácia s riadením dopravného systému vlakov
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Cieľom diplomovej práce je návrh riadenia regálového zakladača a jeho prepojenie s dopravným systémom vlakov.
Úlohy:
1. Naštudovať softvér Simatic S7, WinCC
2. Naštudovať programovacie jazyky softvéru Simatic S7 a vybrať vhodný programovací jazyk pre riadenia regálového zakladača
3. Naštudovať komunikačné možnosti PLC radu S300 a vybrať realizovateľné riešenie na zabezpečenie komunikácie dopr. systému vlakov a regálového zakladača v lab. c026
4. Vytvoriť program na riadenie regálového zakladača s vizualizáciou vo WinCC
5. Vytvoriť dokumentáciu k navrhnutému riešeniu
 
 
Dátum zadania:
15. 02. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
21. 05. 2010Ing. Gabriel Gálffy
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
garant študijného programu