Jun 7, 2020   5:51 a.m. Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Lucia Ridzoňová – MTF I-PMA den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lucia Ridzoňová
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:
MTF-5298-48666
ID študenta:
48666
Vedúci práce:
Ing. Domingos Deodato De Assuncao Jacinto, PhD.
Miesto vypracovania:SUNIK, s.r.o. Podbrezová
 
 
Názov práce:
Návrh zefektívňovania procesov dodávateľských a odberateľských vzťahov v spoločnosti SUNIK, s.r.o.
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Úvod
1 Základné pojmy a charakterizovanie procesov dodávateľsko a odberateľských vzťahov v spoločnosti
2 Analýza procesov dodávateľských a odberateľských vzťahov v spoločnosti SUNIK, s.r.o.
3 Návrh zefektívňovania procesov dodávateľských a odberateľských vzťahov v spoločnosti SUNIK, s.r.o.
4 Zhodnotenie návrhu
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:
13. 02. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
04. 05. 2012Ing. Lucia Ridzoňová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu