25. 5. 2020  10:33 Urban
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Ida Viglašová – MTF I-UTP komb [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky
 
    Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra inžinierskej pedagogiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Ida Viglašová
Študijný program:
učiteľstvo technických profesijných predmetov
Študijný odbor:
1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Evidenčné číslo:MTF-10649-74015
ID študenta:74015
Vedúci práce:
Ing. Eleonóra Černáková, PhD.
Miesto vypracovania:
 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice, Stredná priemyselná škola Levice, Gymnázium svätého Vincenta de Paul Levice
  
Názov práce:
Spolupráca rodiny a školy v stredných školách
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Teoretické spracovanie súčasného stavu spolupráce rodiny a školy
v stredných školách

2 Ciele výskumu a použité metódy skúmania
3 Výsledky skúmania a ich interpretácia
4 Odporúčania a návrhy na zlepšenia pre prax
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Dátum zadania:17. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:
04. 05. 2012Ing. Ida Viglašová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
garant študijného programu