Jun 7, 2020   6:05 a.m. Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Zoltán Varga – FEEIT B-ELN den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroniky a fotoniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Zoltán Varga
Študijný program:
elektronika
Študijný odbor:
elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-5390-64993
ID študenta:64993
Vedúci práce:doc. Ing. Ján Hribik, PhD.
Konzultant:
doc. Ing. Ján Hribik, PhD.
Miesto vypracovania:
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
 
 
Názov práce:
Vf zosilňovač s veľkým vstupným odporom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Navrhnite a realizujte funkčnú vzorku vysokofrekvenčného (vf) zosilňovača s jednotkovým zosilnením (napäťového sledovača) s vysokým vstupným odporom a nízkou vstupnou kapacitou. Zdroj vstupného signálu má byť viazaný na vstup zosilňovača cez kapacitu rádovo jednotky fF. Frekvenčný rozsah zosilňovaného signálu je od 10 kHz do 2 MHz.
  
Rozsah práce:
obvyklý
 
 
Dátum zadania:18. 02. 2013
 
 
Dátum odovzdania:24. 05. 2013Ing. Zoltán Varga
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
garant študijného programu