Sep 19, 2020   9:56 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Juraj Míšaný, PhD. – FME D-DT den [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 
Strojnícka fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Juraj Míšaný
Študijný program:
dopravná technika
Študijný odbor:5.2.3. dopravné stroje a zariadenia
Evidenčné číslo:
SjF-10946-49644
ID študenta:
49644
Vedúci práce:prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
 
 
Názov práce:
Vplyv prevodového ústrojenstva stavebného stroja a možnosti zvýšenia jeho únosnosti so zameraním na zníženie ekologického zaťaženia pôdy.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Dátum zadania:
01. 08. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
21. 08. 2015Ing. Juraj Míšaný
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
garant študijného programu