Jun 22, 2018   9:30 a.m. Paulína
Academic information system

Key information - details


Use this application to view the key information displayed on the main pages of AIS.

MTF TRNAVA - Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium v II. KOLE - výsledok

Výsledok zasadnutia prijímacej komisie na Bc. stupeň štúdia – II. kolo prijímania.


http://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/vysledok-zasadnutia-prijimacej-komisie-na-bc.-stupen-studia-ii.-kolo-prijimania-2.html?page_id=13308

Information is available since 24. 08. 2017 till 13. 09. 2017.