Key information - detailsHelp


Use this application to view the key information displayed on the main pages of AIS.

MTF TRNAVA - Prijímanie uchádzačov na inžinierske štúdium - výsledok

Výsledok zasadnutia prijímacej komisie na Ing. stupeň štúdia.


http://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/vysledok-zasadnutia-prijimacej-komisie-dekana-pre-prijimanie-uchadzacov-na-inzinierske-studium-v-ak.-roku-2017-2018.html?page_id=13243

Information is available since 23. 06. 2017 till 20. 07. 2017.