9. 12. 2019  23:04 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Nové produkty a technologické procesy výroby lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo

Garant: doc. Ing. Jozef Dický, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Nové produkty a technologické procesy výroby lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Jozef Dický, PhD.KSME SvF+421 (2) 32 888 318A 205
Erika KanalováOPVV Dek SvF+421 (2) 32 888 393C 0107

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ