20. 11. 2019  17:27 Félix
Akademický informačný systém

Projekty


Nové produkty a technologické procesy výroby lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo

Garant: doc. Ing. Jozef Dický, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikácia projektu:APVV-VMSP-P-0050-09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0