27. 5. 2020  5:51 Iveta
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum monitorovania a vyhodnocovania neštandardných stavov v okolí jadrovej elektrárne

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


   
Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výskum monitorovania a vyhodnocovania neštandardných stavov v okolí jadrovej elektrárne".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
MTF D-PMA [ukončené]
+421 906 068 482T02 2.122
PEŠF OPOM MTF
+421 908 674 160
T-13
Mária Rešetková, MBA
ZPZV MTF
+421 918 646 015
T2-124
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
UIAM MTF
+421 906 068 416
T02 3.124
Ing. Igor Halenár, PhD.
UIAM MTF
+421 906 068 415
T02 4.103
UIAM MTF
+421 906 068 412
T02 4.105
UIAM MTF
+421 906 068 412
T02 4.105
UIAM MTF
+421 906 068 415
T02 4.103
UIAM MTF+421 906 068 422T02 4.108
Ing. Gabriela Križanová, PhD.
UIAM MTF
+421 906 068 422
T02 4.108
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
UIAM MTF
+421 906 068 442T02 3.123
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.UIAM MTF
+421 906 068 421
T02 3.125
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
UIAM MTF
+421 906 068 440
T02 3.110


Zoznam historických pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam historických pracovníkov, ktorí v minulosti pracovali na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Od
Do
OPOM MTF
22.10.2015
02.11.2015
ext UIAM MTF
01.04.2012
14.04.2014
UVPT MTF, ext UIAM MTF
01.04.2012
14.04.2014

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľriešiteľ
pomocník
pozorovateľ