11. 11. 2019  20:49 Martin
Akademický informační systém

Projekty


Výskum monitorovania a vyhodnocovania neštandardných stavov v okolí jadrovej elektrárne

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je podpora výskumu a vývoja v oblasti IKT. Podporí ekonomický rast technologickým zlepšením systému monitorovania a vyhodnocovania neštandardných stavov v okolí jadrových elektrární a jeho výsledky majú značný význam pre životné prostredie. Projekt je zameraný tiež na posilnenie spolupráce podnikov a univerzít a podporuje trvalo udržateľný rozvoj v 3 zložkách: ekonomickej - zvýšenie inovatívnosti, konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty výskumných MSP; sociálnej - kvalita života, bezpečnosť a ochrana zdravia obyvateľov; environmentálnej - energetická bezpečnosť a ochrana životného prostredia.
Druh projektu:OP VaV ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:26220220159
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 06. 2012
Datum ukončení projektu:30. 06. 2015
Počet pracovníků projektu:13
Počet oficiálních pracovníků projektu:12

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Monika Pinkasováprojektový manažér
Ing. Igor Halenár, PhD.odborný pracovník
Ing. Gabriela Križanová, PhD.odborný pracovník
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.odborný pracovník
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.odborný pracovník
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.odborný pracovník
Ing. Peter Haladaprojektový manažér
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.garant
Ing. Martin Juhás, PhD.odborný pracovník
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.odborný pracovník
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.odborný pracovník
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.odborný pracovník