31. 10. 2020  20:42 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Projekty


Výskum monitorovania a vyhodnocovania neštandardných stavov v okolí jadrovej elektrárne

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je podpora výskumu a vývoja v oblasti IKT. Podporí ekonomický rast technologickým zlepšením systému monitorovania a vyhodnocovania neštandardných stavov v okolí jadrových elektrární a jeho výsledky majú značný význam pre životné prostredie. Projekt je zameraný tiež na posilnenie spolupráce podnikov a univerzít a podporuje trvalo udržateľný rozvoj v 3 zložkách: ekonomickej - zvýšenie inovatívnosti, konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty výskumných MSP; sociálnej - kvalita života, bezpečnosť a ochrana zdravia obyvateľov; environmentálnej - energetická bezpečnosť a ochrana životného prostredia.
Druh projektu:
OP VaV ()
Pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:
26220220159
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 06. 2012
Datum ukončení projektu:
30. 06. 2015
Počet pracovníků projektu:
13
Počet oficiálních pracovníků projektu:
12

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
projektový manažér
odborný pracovník
odborný pracovník
odborný pracovník
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
odborný pracovník
odborný pracovník
projektový manažér
garant
odborný pracovník
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
odborný pracovník
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.odborný pracovník
odborný pracovník