28. 2. 2020  20:19 Zlatica
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum monitorovania a vyhodnocovania neštandardných stavov v okolí jadrovej elektrárne

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je podpora výskumu a vývoja v oblasti IKT. Podporí ekonomický rast technologickým zlepšením systému monitorovania a vyhodnocovania neštandardných stavov v okolí jadrových elektrární a jeho výsledky majú značný význam pre životné prostredie. Projekt je zameraný tiež na posilnenie spolupráce podnikov a univerzít a podporuje trvalo udržateľný rozvoj v 3 zložkách: ekonomickej - zvýšenie inovatívnosti, konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty výskumných MSP; sociálnej - kvalita života, bezpečnosť a ochrana zdravia obyvateľov; environmentálnej - energetická bezpečnosť a ochrana životného prostredia.
Druh projektu:OP VaV ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:26220220159
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2012
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2015
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Monika Pinkasováprojektový manažér
Ing. Igor Halenár, PhD.odborný pracovník
Ing. Gabriela Križanová, PhD.odborný pracovník
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.odborný pracovník
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.odborný pracovník
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.odborný pracovník
Ing. Peter Haladaprojektový manažér
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.garant
Ing. Martin Juhás, PhD.odborný pracovník
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.odborný pracovník
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.odborný pracovník
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.odborný pracovník