19. 9. 2019  0:21 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Centrum excelentnosti 5- osového obrábania

Garant: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vytvorenie centra a zabezpečenie jeho dlhodobej udržateľnosti sleduje vybudovanie nového Centra excelentnosti podporujúceho rozhodujúce technológie 5-osového obrábania, ktoré bude zamerané na výskum spôsobov a stratégií 5-osového obrábania, HSC CNC frézovania a sústruženia komplexných tvarových plôch, CNC ultrazvukového a laserového obrábania tzv. ťažkoobrobiteľných materiálov, využívanie CA technológií v reťazci CAD/CAM/CNC/CAQ
Druh projektu:OP VaV ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:26220120013
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2009
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2010
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Peter Haladaprojektový manažér
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkagarant
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.riešiteľ