11. 12. 2019  8:54 Hilda
Akademický informační systém

Projekty


Komplexná modernizácia vzdelávacej hmotnej a informačno - komunikačnej infraštruktúry CAMPUS-u Bottova II. a obnova učebno-výcvikového zariadenia Kočovce

Garant: Ing. Peter Halada


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Strategický cieľ projektu je v súlade s aktuálnym dlhodobým zámerom STU a jeho plnenie eliminuje najmarkantnejšie nedostatky vzdelávacej infraštruktúry STU, čím sa dosiahne zefektívnenie a skvalitnenie vzdelávacej činnosti univerzity, čo významne prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti a úspešnosti STU v rámci rôznych národných a medzinárodných aktivít. Modernizácia vzdelávacej infraštruktúry STU umožní postupne prostredníctvom výstupov v oblasti vzdelávania i vedeckej činnosti, stať sa jedným z hybných síl regionálneho rozvoja v tých krajoch, kde sa na jednotlivých pracoviskách STU sústreďuje a poskytuje vzdelávanie -- pre tento projekt.
Druh projektu:OP VaV ()
Pracoviště:Výskumné pracovisko progresívnych technológií (MTF)
Identifikace projektu:26250120070
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 04. 2014
Datum ukončení projektu:30. 10. 2015
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Peter Haladaprojektový manažér
Mgr. Ľubomír Gašparíkpracovník pre VO
Mária Rešetková, MBAadministratíva