27. 1. 2020  15:37 Bohuš
Akademický informačný systém

Projekty


Komplexná modernizácia vzdelávacej hmotnej a informačno - komunikačnej infraštruktúry CAMPUS-u Bottova II. a obnova učebno-výcvikového zariadenia Kočovce

Garant: Ing. Peter Halada


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Strategický cieľ projektu je v súlade s aktuálnym dlhodobým zámerom STU a jeho plnenie eliminuje najmarkantnejšie nedostatky vzdelávacej infraštruktúry STU, čím sa dosiahne zefektívnenie a skvalitnenie vzdelávacej činnosti univerzity, čo významne prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti a úspešnosti STU v rámci rôznych národných a medzinárodných aktivít. Modernizácia vzdelávacej infraštruktúry STU umožní postupne prostredníctvom výstupov v oblasti vzdelávania i vedeckej činnosti, stať sa jedným z hybných síl regionálneho rozvoja v tých krajoch, kde sa na jednotlivých pracoviskách STU sústreďuje a poskytuje vzdelávanie -- pre tento projekt.
Druh projektu:OP VaV ()
Pracovisko:Výskumné pracovisko progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:26250120070
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2014
Dátum ukončenia projektu:30. 10. 2015
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Peter Haladaprojektový manažér
Mgr. Ľubomír Gašparíkpracovník pre VO
Mária Rešetková, MBAadministratíva